Control4u Administraties verzorgt voor u de boekhouding en helpt u met opzetten van de boekhouding. De boekhouding is de hoofdzaak van uw onderneming, de verzorging bestaat uit de verwerking van de boekhouding, doen van aangifte omzetbelasting, na het jaar de jaarrekening en het indienen van de aangifte inkomstenbelasting en voor een BV aangifte vennootschapsbelasting met publikatiestukken Kamer van Koophandel.
Control4u Administraties
Control4u Administraties
Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een instelling met als doelen: het verschaffen van inzicht in de financiën en het afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid.

De boekhouding resulteert meestal in een grootboek, dat op zijn beurt weer wordt gebruikt om de jaarrekening te maken. Het grootboek bestaat uit rekeningen of kaarten waarop per soort financieel feit de waardeveranderingen worden weergegeven. Het grootboek wordt ingeboekt met journaalposten ("boekingen").

• Opstellen van de jaarrekening

Iedere organisatie heeft behoefte aan een goede jaarrekening. Deze jaarrekening moet aansluiten bij de verslaggevingrichtlijnen zoals deze in de wet zijn vastgesteld en in sommige situaties dient de jaarrekening te voldoen aan specifieke branche richtlijnen. Daarnaast dient de jaarrekening een getrouw beeld te geven.

Control4u Administraties neemt uw boekhouding volledig uit handen en verzorgt voor u een zo compleet / up to date mogelijk beeld van uw bedrijfsresultaten.